Oferta gradinitei

AN ŞCOLAR 2014-2015

Motto:

Nimic nu e mai frumos şi mai înălţător pe lume decât să ocroteşti un vlăstar firav, să-l educi, să-l vezi  crescând mare şi să poţi spune: 

“O parte din viaţa mea există in sufletul lui!”

 

VIZIUNE

Grădiniţa Nr. 248 îşi  propune  crearea  unui  climat  socio-educaţional  adecvat  unei  pregătiri  de  calitate, a unui mediu  democratic  şi  creativ   pentru   satisfacerea  nevoilor  de  învăţare  ale  tuturor  copiilor , asigurând egalitatea de şanse

 

MISIUNE

Promovarea  unui  învăţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toţi copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă  religioasă, din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare unei inserţii şcolare.

 

VALORI ÎN CARE CREDEM

CALITATE

PROFESIONALISM

SPIRIT DE ECHIPĂ

CREATIVITATE

RESPONSABILITATE

IMPLICARE

TOLERANŢĂ

EGALITATE DE ŞANSE

 

PREZENTARE

FORMA DE FINANŢARE:  Bugetară

LIMBA DE PREDARE: Română

TIPUL  CURRICULUMULUI: Curriculum naţional pentru educaţia timpurie

TIPUL  PROGRAMULUI:   Prelungit/Normal

NR.COPII ÎNSCRISI: 250

NR.GRUPE: 12

STRUCTURA GRUPELOR : Omogene

 

Calitate, eficienţă, colaborare!

  • Asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul activităţii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
  • Implicarea părinţilor în viaţa grădiniţei atât financiar cât şi ca parteneri activi în educaţia copiilor.
  • Promovarea toleranţei şi respectului reciproc în rândul personalului grădiniţei şi a copiilor.
  • Oferirea de şanse egale de pregătire şi afirmare tuturor copiilor indiferent de naţionalitate, rasă, sex, convingeri religioase, stare socială sau materială.
  • Implicarea comunităţii în activitatea din grădiniţă, promovarea valorilor locale.